Dragon Bridge Investment

 • Organizowanie finansowania – kredyty obrotowe, inwestycyjne, pomostowe, finansowanie handlu, faktoring, finansowanie projektów (project finance), finansowanie inwestycji kapitałowych (acquisition finance)
 • Organizacja procesów zakupu i zbycia – spółek, nieruchomości, zorganizowanych części przedsiębiorstwa; due diligence, wyceny
 • Zarządzanie nadwyżkami finansowymi – dobór odpowiednich produktów inwestycyjnych

Dragon Bridge Consulting

 • Wsparcie w poszukiwaniu partnerów biznesowych
 • Poszukiwanie partnerów handlowych
 • Poszukiwanie fabryki produkującej określony towar, weryfikacja jakości, monitoring produkcji, logistyka do miejsca przeznaczenia
 • Wsparcie w zakresie wejścia na rynek Azjatycki (Chiny, Wietnam) i Afrykański (SADC) - rozpoznanie rynku, wyszukiwanie potencjalnych partnerów biznesowych, pełna obsługa klienta na miejscu, zapewnieniu firmom potrzebnego brandingu i promocji
 • Wsparcie w zakresie utworzenia polskiego przedstawicielstwa, wprowadzenia na rynek towarów, znalezienia odpowiednich kanałów dystrybucji
 • Organizowanie udziału w targach – przygotowanie materiałów po chińsku i wietnamsku, organizowanie spotkań, wsparcie polskiego rezydenta
 • Legalizacja – wsparcie w zakresie zorganizowania legalnego pobytu pracowników z zagranicy (pozwolenie na pracę)
 • Doradztwo prawne – rejestracja działalności, sprawy administracyjne, podatkowe, księgowe, kontrakty handlowe

Dragon Bridge International Trade

 • Dragon Bridge International Trade Corporation jest odrębnym podmiotem w holdingu Dragon Bridge dedykowanym do prowadzenia transakcji w sferze handlu międzynarodowego
 • Dragon Bridge International Trade Corporation (DBITC) jest międzynarodową firmą handlową, której nadrzędnym celem biznesowym jest zapewnienie swoim klientom doskonałej obsługi przy wsparciu naszych specjalistów w regionie. Ponadto DBTIC integruje się z różnego rodzaju partnerami handlowymi w strategicznych regionach świata gdzie jest zlokalizowany. Dążymy do zapewnienia naszym klientom profesjonalnej obsługi na najwyższym poziomie przy dodatkowym wysiłku z naszej strony mającym na celu przekroczenie ich oczekiwań i pomocy w identyfikacji i rozwoju nowych rynków dla ich produktów
 • DBITC specjalizuje się w dystrybucji, imporcie i eksporcie towarów i surowców oraz handlu międzynarodowym. Nasza siedziba jest strategicznie zlokalizowana w sercu największego bloku ekonomiczno-handlowego – Polsce (UE). To daje nam dostęp do wszystkich 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej i pozostałych krajów niezrzeszonych, a także Euroazji. Nasze biuro w Afryce również posiada strategiczną lokalizację w RPA (Johannesburg) – centrum ekonomicznym Afryki, co daje nam natychmiastowy dostęp do regionu Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej (SADC-FTA) i reszty Afryki
 • Dodatkowo, DBITC prowadzi usługi konsultingowe, takie jak: strategia na bazie analizy rynkowej popytu i podaży określonych produktów naszych klientów, zarządzanie relacją z klientami (CRM), usługi doradcze dla klientów szukających możliwości wejścia na nowe rynki takie jak: Unia Europejska, Azja, Afryka czy obie Ameryki. Prowadzimy również pośrednictwo w zakresie handlu międzynarodowego dla klientów z odrębnych regionów geograficznych
 • Dragon Bridge International Trade Corporation jest twoim globalnym partnerem w biznesie i handlu międzynarodowym. Jesteśmy dumni, że możemy pomóc Tobie w stworzeniu synergii oraz obniżeniu Twoich kosztów operacyjnych, podczas gdy Ty zwiększasz efektywność prowadzonej działalności i powiększasz dochody