Dragon Bridge là hãng triển khai các dịch vụ trung gian, cố vấn và tư vấn trao đổi trong các lĩnh vực: tài chính, luật pháp, thuế và giúp đỡ trong việc tìm kiếm bạn hàng cho khách. Hãng được thành lập với suy nghĩ về các doanh nghiệp châu Á và châu Phi đang hoạt động tại Ba Lan và các doanh nghiệp Ba Lan muốn kinh doanh ở châu Á và châu Phi.

Cầu nối châu Âu với Thế Giới

Dragon Bridge được thành lập bởi các Đồng Nghiệp, những người đã thu thu thập nhiều kinh nghiệm rộng rãi khi còn làm việc tại các tổ chức tài chính và tư vấn quốc tế đồng thời đã trải qua nhiều năm sinh sống, làm việc và xây dựng nhiều mối quan hệ tại các nước như Trung Quốc, Việt Nam, Cộng Hòa Nam Phi, Zambia, Mỹ và Anh.

Những giá trị của chúng tôi – kinh nghiệm, am hiểu văn hóa, sự uyển chuyển, sự nhanh nhạy trong hoạt động.

Dragon Bridge hợp tác với nhiều cơ quan chọn lọc về tài chính, các quĩ và các văn phòng trong và ngoài nước, nhờ vậy chúng tôi có thể giới thiệu các điều kiện thích ứng với nhu cầu của từng khách hàng.