Dragon Bridge – Đầu tư

 • Tổ chức tài chính – tín dụng xoay vòng, đầu tư, trợ cấp, tài trợ thương mại, kiểm toán, factoring, tài trợ các dự án (project finance), tài trợ vốn đầu tư (acquisition finance).
 • Tổ chức các quá trình mua – bán – các hãng, bất động sản, các bộ phận có tổ chức của các hãng, due diligence, đánh giá
 • Quản lý phần thặng dư tài chính – chọn các sản phẩm đầu tư thích hợp

Dragon Bridge Tư Vấn

 • Trợ giúp trong việc tìm kiếm đối tác kinh doanh.
 • Tìm kiếm đối tác thương mại.
 • Tìm kiếm nhà máy sản xuất mặt hàng cần thiết, kiểm tra chất lượng, theo dõi sản xuất, vận chuyển đến địa điểm thích ứng.
 • Trợ giúp trong phạm vi đột nhập vào thị trường châu Á (Trung Quốc, Việt Nam) và châu Phi (SADC). Tìm hiểu thị trường, tìm kiếm các đối tác kinh doanh tiềm năng, dịch vụ trọn gói cho khách hàng tại địa phương, đảm bảo cho các hãng vể brandinh và khuyến mại cần thiết.
 • Trợ giúp trong phạm vi thành lập các đại diện của các hãng Ba Lan, đưa hàng hóa vào thị trường, tìm kiếm các kênh tiêu thụ.
 • Tổ chức việc tham gia trong các hội chợ - chuẩn bị tài liệu bằng tiếng Hoa và tiếng Việt, tổ chức các buổi gặp gỡ, trợ giúp các đại diện của Ba Lan.
 • Hợp thức hóa – giúp đỡ trong phạm vi tổ chức hợp pháp hóa cư trú của các nhân viên nước ngoài (giấy phép lao động).
 • Tư vấn pháp lý – đăng ký hoạt động, các vấn đề tài chính, thuế, kế toán, các quan hệ thương mại.

Dragon Bridge thương mại quốc tế

 • Dragon Bridge International Trade Corporation là một bộ phận riêng biệt của tập đoàn. Dragon Bridge được sáng lập để tiến hành các dịch vụ buôn bán trong lĩnh vực thương mại quốc tế.
 • Dragon Bridge International Trade Corporation (DBITC) là hãng thương mại quốc tế, với mục tiêu kinh doanh tối cao là đảm bảo cho các khách hàng của mình dịch vụ hoàn hảo bên cạnh sự trợ giúp của các chuyên gia trong khu vực. Ngoài ra DBTIC hòa nhập với các bạn hàng thương mại khác nhau tại các vùng chiến lược của thế giới, nơi có mặt của DBITC). Chúng tôi tiến tới việc đảm bảo cho khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp ở mức độ cao nhất với sự nổ lực hết mình về phía chúng tôi nhằm mục đích vượt qua những mong mỏi của bạn hàng và sự giúp đỡ trong việc phân loại và phát triển những thị trường mới đối với các sản phẩm của họ.
 • DBITC đi sâu vào việc phân phối, xuất khẩu và nhập khẩu các hàng hóa và nguyên liệu trong thương mại quốc tế. Địa điểm của chúng tôi được bố trí chiến lược ở trái tim của mảng kinh tế - thương mại lớn nhất – Ba Lan (UE). Điều đó tạo cho chúng tôi điều kiện vươn tới tất cả 28 nước thành viên của Cộng Đồng Châu Âu cũng như các nước khác không nằm trong UE, và các nước Á-Âu (Euroazja). Văn phòng của chúng tôi ở châu Phi cũng có vị trí chiến lược tại RPA (Johannesburg) – trung tâm kinh tế châu Phi, điều đó giúp chúng tôi vươn tới ngay tức khắc khu vực Cộng Đồng Phát Triển Nam Phi (SADC-FTA) và phần còn lại của châu Phi.
 • Ngoài ra, DBITC tiến hành các dịch vụ trao đổi đàm thoại về: chiến lược trên nền tảng phân tích cung và cầu của thị trường đối với những sản phẩm của các bạn hàng, quản trị các mối quan hệ với khách hàng (CRM), dịch vụ tư vấn đối với khách hàng đang tìm kiếm khả năng đột nhập vào các thị trường mới như: Cộng Đồng Châu Âu, châu Á, châu Phi và cả hai châu Mỹ. Chúng tôi cũng tiến hành làm trung gian trong phạm vi thương mại quốc tế đối với các khách hàng đến từ các vùng địa lý riêng biệt.
 • Dragon Bridge International Trade Corporation là bạn hàng toàn cầu của bạn trong biznes và thương mại quốc tế. Chúng tôi tự hào vì chúng tôi có thể giúp đỡ bạn trong việc giải tích và hạ các chi phí vận hành để bạn có thể tăng hiệu quả hoạt động và tăng thu nhập.